Saturday, 14 September 2013


PANDUAN MATEMATIK UNTUK KANAK_KANAK.
Pusat Perkembangan Kuasa Mnda Setempat.

1-Pengenalan
Mental Arihmetik adalah  suatu kaedah pengiraan matematik berasaskan sempua.Membantu pelajar mengira dengan lebih cepat melibatkan proses mengaktifkan otak kanan dan kiri.Latihan teori dan praktikal yang berterusan akan  mengaktifkan kreativiti dan kualiti dalam pembelajaran.
.
2-Matlamat Penubuhan .
Membantu menambah pelajar celik matematik
Memupuk minat kepada sunjek matematik
Membantu menguatkan daya ingatan.
Meningkatkan keyakinan diri pelajar

2-Proses pembelajaran.
Teori Jari.
Teori sempua
Teori Congak

3-Perkhidmatan yang disediakan.
-Kelas pelajar 6-14 tahun,
-Kelas intensif musim cuti penggal.
-Kelas tenaga pengajar sambilan,
-Kelas promosi percuma untuk pembukaan kelas baru.

..

No comments:

Post a Comment